@tuyen590venture's avatar

Tuyenalexander

@tuyen590venture

change to be better

12 Posts
112 Replies
142 Following
117 Followers
6 Mirrors


@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
nhớ hà nội quá, muốn về nhà
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
ĐỢT NÀY NHIỀU KÈO AIDROP NGON QUA ANH EM NHỈ
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
đu bai
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
looks like a doll
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
girl beautiful
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
i trust lens
0 Comments
3 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
lens will thrive in Japan
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@lensprotocol's avatar
Lens Protocol 🌿
@lensprotocol
おはよう @ethglobal.lens Tokyo! 🇯🇵 The Lens team is on the ground and we're so excited to bring the social layer of web3 to Japan. We have $20k in prizes for the…
attachment
1792 Comments
7013 Likes
4927 Collects
5089 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
nhìn đã thèm rồi
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
cứ nói thế, chắc ko phải đâu
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
nhưng chưa bao giờ uông cafe sài ognf
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
nhó sài gòn ghê,
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
nhưng nếu để chọn thì tôi vẫn chọn xe, heee
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
xe đẹp thật đấy, nhưng mà người nhìn ngon hơn
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
xe này bao tiền , sếp
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
toàn màu xanh
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
chô kia chắc là chùa, đẹp đấy
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
cute
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
boy or girl
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
good !
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
because I don't have a lot of bitcoins
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
i prefer alcoin than bitcoin
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
2 mẹ con nó à
1 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
cute
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
It's good if this robot knows how to love
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
It's nice to have a machine lover like this
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
beautiful
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
i love japan
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
48 k usdt , bitcoin
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@tuyen590venture's avatar
Tuyenalexander
@tuyen590venture
but i still like it, because it's so beautiful
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors