@phamvan79515433's avatar

nguyenkyanh

@phamvan79515433

make money online

16 Posts
7 Replies
185 Following
87 Followers
3 Mirrors


@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🔔Update - Airdrop - ConsenSys NFT - Chain ETH 🔎 Yêu cầu NFT Phiên bản Mở của bạn bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2023, lúc 9 giờ tối…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
Bybit IDO : Hướng dẫn tham gia IDO XCAD token sàn Bybit (kèo x5 - x10) :https://t.me/kizume/16727
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🌹🌹🌹NO 4068🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️1/🚀 Bybit IDO : Hướng dẫn tham gia IDO XCAD token sàn Bybit (kèo x5 - x10) 🎯 Số lượng trúng vé : 50$/vé trúng 🎁 Win : Random 1000 2/🚀 Bybit…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #nft Hướng dẫn tham gia 3 Airdrop ISKRA +Fluxx +Sui Punk Girls Trên nền tảng Crew3~100.000$ -Link ISKRA :https://crew3.xyz/c/iskra/invite/lBVIk6fUeWtmCFXM3WPG4 -Link Fluxx:https://crew3.xyz/c/fluxx7/invite/uQnEx4fgamSQne7QhVnkF -Link Sui:https://crew3.xyz/c/suipunkgirls/invite/JMBwuJ1_pdFSLEn_KHQBE -VIDEO HD :https://youtu.be/gMLvuCZ-lFQ
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🔥🔥🔥Free Mint NFT Galxe 2 year Anniversary Bước 1: Truy cập https://galxe.com và chọn vào dòng chữ 2 year ... như hình Bước 2: Mint NFT, Fee…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🤷‍♂️🌷🤷‍♂️NO 4054🌷🌷🌷#airdrop #anhkymmo #sui Hướng dẫn tham gia mạng SUI Tesnet -Mới ra bản Tesnet Vĩnh Viễn -Link tải ví :https://chrome.google.com/webstore/detail/sui-wallet/opcgpfmipidbgpenhmajoajpbobppdil -Link Discord :https://discord.gg/sui -Thông tin :https://twitter.com/SuiNetwork/status/1641190388869263362 -VIDEO HD…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
love
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #layer3 #zkSyncEra Săn Retroactive - Layer3 x Mute x zkSync Era -Chain zkSync Era làm trên nền tảng Layer3 -Link 1:https://layer3.xyz/quests/mute-zksync -Link 2:https://l3.xyz/zkSyncEra -Link Cầu chuyển :https://bridge.zksync.io/ -VIDEO…
attachment
0 Comments
1 Likes
1 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #bitget Hướng Dẫn Giao dịch BGHOT10 Trên Sàn Bitget để chia sẻ 10,000 USDT giải thưởng - -Link sàn :https://partner.bitget.com/bg/E3JMLU -Link sự kiện :https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603778322 -VIDEO HD :https://youtu.be/E4MXGrQtPyY
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #ArbitrumOdyssey Ae đã từng dùng Arbitrum Odyssey+ Burl thì check xem có nhận được Box dự án Kepler -Link check :https://airdrop-arb.kepler.homes/?ref=0F8569 -VIDEO HD :https://youtu.be/o6k12jQ8VKE
attachment
0 Comments
1 Likes
1 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #tesnet Hướng dẫn tham gia Testnet - Linnea x ConsenSys - Chain zkEVM Linea -Link :https://t.me/kizume/16641 -VIDEO HD :https://youtu.be/BEtANYcS3jk
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
#airdrop #anhkymmo #lens Update Lens Protocol Liệu Có Airdrop Cho Cộng Đồng Hay Không? Lens NFT Tăng 250$ /NFT-Follow chéo -Link chéo :https://lenster.xyz/u/phamvan79515433 -Link sàn Opensea :https://opensea.io/collection/lens-protocol-profiles -Link…
attachment
1 Comments
1 Likes
1 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
HOT 0% phí giao dịch trên MEXC Thông báo đặc biệt! 0 phí Giao dịch Spot đối với BTC, ETH, XRP và DOGE trong thời gian giới hạn. MEXC hiện ra…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
great neww
0 Comments
3 Likes
1 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
ok
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🤷‍♂️❤️🤷‍♂️NO 4047🌹🌹🌹Retroactive - Layer3 x Polygon zkEVM - Chain Polygon zkEVM 🎁Reward: Get Early User 🎖Winner: All users I Deadline: N/A 🔹Register #layer3 ➡️https://layer3.xyz/quests/introduction-to-zkevm - Connect Metamask wallet - Complete all task on…
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
🕊Ai có tài khoản twitter xài lâu lâu rồi, vào claim Free Unstoppabledomains . Connect twiiter sẽ thấy đc mint free hay mất phí nha. Mất phí là do tk…
attachment
0 Comments
3 Likes
1 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
great
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@dumpling's avatar
dumpling.lens
@dumpling
we're just happy to be here tbh
attachment
900 Comments
3013 Likes
2694 Collects
1836 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
Great
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
GREAT project keep going
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@ufoclub's avatar
UFO
@ufoclub
UFO hit 10,000 subscribers on Lens! 🌿 we're blown away by this community, it's been an amazing couple months. to celebrate this phase ~ free collectible NFT for the first 15,000 subscribers…
attachment
1117 Comments
4115 Likes
2684 Mirrors

@gitcoin's avatar
Gitcoin
@gitcoin
🤔 How will the Gitcoin Grants Program be run in the future? 🛠️ Join us on Wednesday, November 30th at 12pm ET to discuss it! 🌱 We will share our thinking about…
attachment
1803 Comments
5908 Likes
7276 Collects
3992 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
great project
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
what?
2 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@phamvan79515433's avatar
nguyenkyanh
@phamvan79515433
great new :https://twitter.com/TheBlock__/status/1589979338979434497?s=20&t=nwlkwpm7PBVLFdohfLgMyA
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors