@paculx's avatar

Solana0734

@paculx

12 Posts
0 Replies
434 Following
334 Followers
0 Mirrors


@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
hello Summer
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Missed the $ARB airdrop? We found 6 smart airdrop hunters who have gotten nearly every massive airdrop in crypto. Including: $ARB, $OP, $BLUR, $SOS, $LOOKS, $ENS, $DYDX,…
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
bullish #BTC
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Người đi một nửa hồn con mất, một nửa đau thương đứng nửa đường. Cầu cho ông nơi chín suối an lạc, không khổ đau hay muộn phiền. Cầu cho…
0 Comments
3 Likes
1 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Có 1 ông ngân hàng gọi là Silicon Valley Bank, chuyên làm ăn với anh em VC/startup. Ông gọi tắt là SVB - Năm 2021 vì nhiều lý do, trong đó…
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Có vẻ như khoảng thời gian cuối tháng 4 đến tháng 7 sẽ tốt hơn
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Uptrend thì #BTC sideway cho alt tăng còn downtrend thì #btc sideway cho alt giảm 🙂)
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
#Silvergate closure - Binance Crackdown - Mt Gox sellers - #ETH staking withdrawals - Interest Rates rising - Inflation. Add #bitcoin's historical VOL which results in frequent 30% drawdowns,…
0 Comments
2 Likes
1 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Cycle
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
4Year Cycle #bitcoin https://t.co/rPtTKMu75s #bob
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
Been a while since I've looked at ALT/USD charts. OMG! Majority all well into the -90% levels. #Bob
0 Comments
1 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@paculx's avatar
Solana0734
@paculx
I minted my Profile NFT on @lensprotocol 🌿 Follow me on Lens https://lensfrens.xyz/paculx.lens
0 Comments
3 Likes
2 Collects
0 Mirrors