@nguyent16668598's avatar

Nguyentrinh

@nguyent16668598

https://debank.com/profile/0x450a4c83793ec2687cdb642e5eb58ce7af79fc4e

67 Posts
7 Replies
105 Following
52 Followers
13 Mirrors


@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Nah, I don't really" on "Poll by @stani.lens" https://snapshot.org/#/polls.lenster.xyz/proposal/0xfa2d8929571b100be0c6ec0c391571a662edc9b6d16b018931870d12e410d717 #Snapshot
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Yes" on "Velodrome Strategy Update" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0x6b703b90d3cd1f82f7c176fc2e566a2bb79e8eb6618a568b52a4f29cb2f8d57b #snapshotlabs
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Optimistic L3" on "Poll by @stani.lens" https://snapshot.org/#/polls.lenster.xyz/proposal/0x103d7bdc9ac970611636ab1be7e15c53fd26ea8193fdd78fd5c0ce57a73cfde1 #snapshotlabs
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I have earned 916$WOW on Bi.social! Join me & let's split the upcoming Token #Airdrop! https://bi.social/campaign/dogewow?code=89V3R&code=2YJWV&utm_campaign=FmTTG&utm_id=c100006&utm_content=0x450a4c83793ec2687cdb642e5eb58ce7af79fc4e Just open the link…
0 Comments
1 Likes
1 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Yes" on "Stargate x Galxe: Optimism Ecosystem Growth Grant" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0xda01dacad76bf6559fcd16cf947f23dd4ee3459e1d08aa6325b17a573733d039 #snapshotlabs
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
https://arbpeople.ai/?referral=0x450A4c83793EC2687CDb642e5eB58CE7Af79fC4e link claim airdrop
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just minted Stand with Crypto https://zora.co/collect/0x9d90669665607f08005cae4a7098143f554c59ef
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Gm @layer3
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted on "GXV V2: Interface & Market Paramaters" https://snapshot.org/#/gmx.eth/proposal/0x4bb2ac5546101e39ea0a0a11a689e967c8720814e5ca804d112bd55cc4072d0c #snapshotlabs
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
SUI đã có mail. mọi người vào check nha. Cùng follow nhau để kết nối thông tin nha mọi người
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Moon
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Sui đã có mail. Mọi người vào check nha.
attachment
1 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Sui Update 😄 Xin chào tất cả mọi người, Chúng tôi đã gặp phải sự chậm trễ khi đánh giá dữ liệu. Xin vui lòng thông cảm với chúng tôi.…
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Join the Voyage Season 2 on @SpaceIDProtocol with me today! Get a .bnb or .arb #web3 domain and start earning Season 2 rewards in $ID. Get started > https://space.id/voyage/season-2?inviter=11100011.bnb
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
claim NFT OP https://zerion.mirror.xyz/zd0HZ4wEOSFEOoAfUMQaxtx2bbe_-TSvFVe4GGIYh94
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Sau cuz xả hôm qua thì hôm nay cụ lain quay đầu ròi #lén
0 Comments
1 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Yes" on "Create a Secure UniswapV3 Oracle for STG with Arrakis PALM" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0x9b511ccf8bd097176255da63725877de9f80caeea8a28256ff50dfad10a3820d #snapshotlabs
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Cafe cuối tuần
attachment
0 Comments
3 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
I just voted "Yes" on "Create a Secure UniswapV3 Oracle for STG with Arrakis PALM" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0x9b511ccf8bd097176255da63725877de9f80caeea8a28256ff50dfad10a3820d #snapshotlabs
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
https://app.questn.com/quest/753410004937474520?invite_code=61A3CD Làm Quest chia sẽ 500MGP, còn 6 ngày nữa kết thúc
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Mình follow nhau nào anh e. ai follow minh follow lại ngay lập tức
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
IDriss là dự án Web3 đầu tiên giúp người dùng gửi tiền điện tử và NFT cho nhau thông qua email, số điện thoại và Twitter mà không cần…
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
📣 Tham gia IDO trên UrDEX nhận ngay 400 suất Whitelist anh em🔥 ⏰ Thời gian: 08/04 - 15/04 (giờ UTC) 🎁 400 suất Whitelist cho ae may mắn chiến thắng‼️ ➡️ Tham…
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
ZetaChain Omnichain Smart Contracts are now live! Experience cross-chain native asset transfers on the @zetablockchain testnet (and earn 5,000 ZETA Points when you join): https://labs.zetachain.com/leaderboard?code=WSLCg_6IiwpnREIk601sy #ZetaLabs
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
https://link3.to/cyberconnect/fanclub?r=karensmiththq mint point
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Lãi xuất liên ngân hàng bật tăng, thị trường ck vietj nam săp có biến
0 Comments
2 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Join the Voyage Season 2 on @SpaceIDProtocol with me today! Get a .bnb or .arb #web3 domain and start earning Season 2 rewards in $ID. Get started https://space.id/voyage/season-2?inviter=11100011.bnb
0 Comments
0 Likes
1 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
Join the Voyage Season 2 on @SpaceIDProtocol with me today! Get a .bnb or .arb #web3 domain and start earning Season 2 rewards in $ID. Get started https://space.id/voyage/season-2?inviter=11100011.bnb
0 Comments
0 Likes
1 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
ZKsync Update https://twitter.com/zksync/status/1644139364270878720
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@nguyent16668598's avatar
Nguyentrinh
@nguyent16668598
BTC 4h vừa có cũ pum nhẹ nhưng vol không cao, khả năng sẽ về lại như chưa hề chia ly
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors