@minhtri's avatar

0xNFT

@minhtri

I will follow back!

50 Posts
53 Replies
115 Following
56 Followers
9 Mirrors


@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
NFT giao dịch trên Ordinals (Bitcoin) đang giữ vững top2 về volume.
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
101
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Starknet sắp airdrop nha ae
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Nếu bạn chơi Lens bạn sẽ thấy ERC-6551 là cần thiết. Rất nhiều NFT "rác" được đưa vào tài khoản của bạn mỗi khi bạn tương tác trên mạng xã…
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
7 triệu lệnh khắc với gần 10GB data được khắc lên chain BTC
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Tất cả nằm xuống
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Ordinals thật sự hiếm và khác biệt hơn NFT trên ETH. Mình sẽ dần đi sâu vào các ngóc nhách và khái niệm để các bạn nắm bắt dần nhé!
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Since Lens no longer supports gasless, the motivation to experience Web3 Social is not much. Update L3 of Lens protocol ASAP!
attachment
0 Comments
3 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
BRC20 Bay quá
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Khó khăn đầy rẫy ra đấy. Muốn thành công thì học cách vượt qua nó, kiên trì và bớt than thở. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than…
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
litpe lens
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Post này chỉ để xem có phải tao đã bị gắn cờ hay chưa?
attachment
1 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Lens ra mắt Bonsai Bonsai là một app-specific cho Social. Được xây dựng trên Polygon PoS - một EVM sidechain. Sử dụng Arweave để làm DA layer. …
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Anh em lens claim 100 USD nhé https://avocado.instadapp.io/c/lens-drop
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
I decided to become an 1-man-army!
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
LẬP NGHIỆP HỌC LƯU BỊ, QUẢN NGHIỆP HỌC TÀO THÁO, GIỮ NGHIỆP HỌC TÔN QUYỀN A. LẬP NGHIỆP HỌC LƯU BỊ 1. Có một đội nhân viên tin cậy 2. Giỏi hợp tác 3.…
attachment
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Amazing, where is this @aavechan.lens
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Đù xúc động thật $PEPE is comming...
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Có thể Pepe là next meme trend nha ae, keep watching this!
attachment
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Bạn càng ghét một đặc điểm nào đó ở người khác, càng có nhiều khả năng bạn đang phủ nhận đặc điểm đó của chính mình. Những điều bạn không thích…
attachment
0 Comments
3 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Khi chưa biết gì về lĩnh vực nào đó thì mức độ tự tin của một người sẽ bằng 0 → điều này dễ hiểu và không có gì để…
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Thầy Anh Văn từng nói: “Học hành không phải là con đường duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản…
0 Comments
2 Likes
1 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: “Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh bản thân em…
1 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
20 ETH (Goerli) give away - Follow me - Like post - Collect - Cm your ETH address, cm your lucky number [1 - 500] I will choose the…
attachment
1 Comments
4 Likes
1 Collects
1 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
GM bro
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
Giáo viên Anh Văn nói: “Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp vào mặt em.”
0 Comments
2 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
55 0xB64E8b1704Bc45cEa607bF2F96cC6620d715a5cD
0 Comments
0 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
20 ETH (Goerli) give away - Follow me - Like post - Collect - Cm your ETH address, cm your lucky number [1 - 500] I will choose the…
attachment
1 Comments
4 Likes
1 Collects
1 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
be a piece of Ethereum history, just 4usd gas, free mint https://shanghai-capella.consensys-nft.com/claim
attachment
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors

@minhtri's avatar
0xNFT
@minhtri
GM, waiting for your news
0 Comments
1 Likes
0 Mirrors