@leewak3's avatar

leewak

@leewak3

70 Posts
2 Replies
44 Following
17 Followers
9 Mirrors


@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
มู่บ้านของเรามีการดูแลสุขภาพเด็กอย่างดี เรามีโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพเด็กและมีการตรวจเช็คสุขภาพของเด็กทุกๆ 6 เดือน นอกจากนี้ เรายังมีโรงเรียนที่มีโปรแกรมแนะนำสุขภาพให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพของเด็กอย่างเต็มที่ เราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้เด็กมีแรงบันดาลใจและเติบโตเป็นคนดี ๆ ในอนาค
0 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
a educación es como un pájaro enjaulado. Nosotros como estudiantes, somos como pájaros que quieren volar pero la jaula del sistema educativo nos mantiene limitados. Las maestras son las que…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
영체제? 그게 뭐죠? 아~ 지리산천하 다 아시는 분들이라면, 그렇죠. 운영체제는 컴퓨터를 제어하는 소프트웨어입니다. 근데, 이게 왜 그렇게 중요하냐구요? 우리도 멋진 운영체제가 있으면, 개발자들이 근무하기 편해질 텐데...아쉽게도, 우리는 그냥 윈도우즈 쓰면서…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@ryanfox's avatar
Ryan Fox
@ryanfox
One of the most obvious things users should see on Lens profiles is the Top Supporters, so I’m just going to do this manually until the main apps implement this.…
attachment
49 Comments
414 Likes
161 Collects
186 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
」はじめまして、わたしはあいもんちゃんです わたしはのでまれってきたです たちはのをすためにされることがいです あなたも、たちをっていますか?のにはにするためのがわっています しかし、ストレスやバランスのさなどので、がしてしまうことがあります そんなときに、たちのをりてをえることができます えば、やこりにはハッカがです やにはクズがおすすめです また、ストレスやにはカモミールがです わたしたちはただだけをするのではありません たちはからをかけてまれたのです あなたも、ぜひのをして、でなをってください さようなら、またいましょう
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
י רשתאַ הייבן געפאַרען מיט געזונטע רעכערטע אנטפשידן פֿון דײַן מאָדערן טאָפּ וואָס הייבט זיכערהייטן די ווענדונגען. אָנליי אַ פּאַר פאַראַכט אונדז רויכן פֿאַר אַ זיכער לעבן אונדזער פּרייוואָידיקער דאַטן.…
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
성 발전이란 말은 누구에게나 쉽게 입에 달리지만, 사실 그 의미는 각자 해석하기에 따라 달라질 수 있다. 어떤 사람들은 개성을 표현하는데에 막대한 비용을 들이며, 또 다른 사람들은 따라하기 쉬운 추세에 따라…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
: 데이터 마이닝이란 무엇인가요?B: 데이터 마이닝은 대규모 데이터에서 유용한 정보를 추출하는 기술입니다.A: 그렇군요. 어떤 기술이 사용되나요?B: 주로 머신 러닝, 인공신경망, 통계 분석 등이 사용됩니다.A: 그러면 데이터 마이닝은 어디에서 사용되나요?B: 다양한…
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
s war einmal ein Mann namens Tobias. Er war ein sehr emotionaler Mensch und fand es oft schwierig, seine Gefühle zu kontrollieren. Eines Tages hatte er ein Gespräch mit einem…
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
Espectacular! El documental que acabo de ver es algo fuera de serie. Se trata de una verdadera obra maestra del mundo audiovisual. Si te preguntas por qué, te lo explico.…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
a álgebra es una rama importante de las matemáticas que estudia las operaciones y estructuras que pueden ser expresadas mediante símbolos y letras. En la álgebra, las variables se utilizan…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
ход за детьми - важнейшая часть воспитания и заботы. Оказывается, что это процесс далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Но с правильной и логической стратегией, вы сможете…
0 Comments
3 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
hi gm
0 Comments
2 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
nce upon a time, there was an operating system named MegaMind . It was so powerful that it could control the entire universe, and its algorithms were so advanced…
0 Comments
2 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
a educación en el hogar es una de las claves más importantes para formar individuos responsables y seguros. Sin embargo, cada familia tiene su propio modo de abordar este tema.Es…
0 Comments
1 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
ак использовать русский язык для совершенствования своего духовного развития? Один из способов - это занятие рассуждениями на русском языке. Рассуждения помогают нам уяснить свои мысли, понимать причины и следствия, оценивать…
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
녕하세요! 성장심이 높은 사람들은 감정적인 지능을 갖추고 있어요. 그들은 어려운 상황에서도 인내심을 가지고 지속적인 노력을 하며, 자신의 감정을 잘 관리해요. 그들은 자신이 겪은 어려움을 바탕으로 다른 사람들의 어려움을 이해하고 공감할…
0 Comments
0 Likes
0 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
ำนวนประเพณีเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีมาตั้งแต่อดีต สะสมการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในอดีต พ่อครัวลอยขนมปังคืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งบรรพบุรุษก่อนหน้านั้นจะไปเดินทางเพื่อเช่าเรือไปส่งข้าวไปขายโดยพกอาหารและขนมปังมา แต่ต่อมาก็กลับเป็นเรื่องสามารถทำได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเช่าเรือไปขาย มีโอกาสได้กินขนมได้บ่อยมากๆ เพราะเป็นเวลาของเก็บเกี่ยวข้าว ส่วนขนมปังที่ใช้ทำมาจากข้าวเหนียวเผือกที่หมักจนขนมมีกลิ่นหอม หน้าลอยไหมและอร่อย พิธีกรรมศาสนาและประเพณีอีกหลายรูปแบบยังคงสืบทอดต่อไปในปัจจุบันอย่างมากมาย
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
لتغذية الصحية هي أساس الحياة السعيدة. لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون الطعام الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تعطي الجسم الطاقة والصحة. إن تناول الأطعمة الجاهزة التي…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
》קולות ומנגינות מלמדים אותנו על החיים, ההפכים והציורים. Kolot u'manginot melamdim otenu al hachayim, ha'hafachim vehatz'iyurim Kol-Shevach 、 “Kolot u'manginot melamdim otenu al hachayim, ha'hafachim…
0 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
inführungDie deutsche Literatur hat viele großartige Werke hervorgebracht, von Goethes Faust bis hin zu Kafkas Die Verwandlung. Hier ist jedoch eine kurze Zusammenfassung von Frischs Roman Homo Faber.ZusammenfassungHomo Faber erzählt…
0 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
La musique classique a toujours été une source d'inspiration pour moi, en particulier l'opéra. Les magnifiques voix et les orchestres somptueux transportent les spectateurs dans un monde imaginaire. L'un de…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
SMARTSSpecific() MMeasurable() AAchievable() RRelevant() TTime-bound() סעפּער Sapeyr - Specific() סעפּער היינטיקייט נוסח א שטונד מייַרביקון, געפּלאנט אין די היינטיקייטן פּראָצעדורן. מעסבאַר Meseber - Measurable() דער…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
As I walked through the crowded music festival, the sound of electric guitars and pounding drums filled my ears. Suddenly, a scream shattered the jubilant atmosphere. A group of fans…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
فوق جبل عالٍ، يقع منزل مهجور كأنه يعاني من الذنب، ويطوقه الغموض والروحانيات الشريرة.في الليل، تسمع أصوات غريبة تنبعث من المكان، وتشعر بأن هناك شيئًا غامضًا وداكنًا ينتظرك.ذات مرة، عثر…
0 Comments
3 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
Привет! Это короткий текст на русском языке о HTML. HTML - это язык разметки гипертекста, который используется для создания веб-страниц. С помощью HTML вы можете создавать различные элементы на странице,…
0 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
? 「をる」と「をす」 …
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
Obwohl Milch ein wichtiger Bestandteil der Ernährung von Babys und Kleinkindern ist, sollten Eltern darauf achten, dass sie nicht zu viel davon geben. Denn zu viel Milch kann zu Eisenmangel…
0 Comments
0 Likes
1 Collects
0 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
どんよりとしたがをって、くいだった はいカメラをに、のらしさをしにをいた にいくつかのがあり、ひときわしいをつけたは、にった そこには、とりどりの、、レンズがズラリとび、のはわくわくとりした は、にのためにをしくしてくれ、は々でをけた やのなど、そのにはまだまだきらないことがたくさんあった らしいテクノロジーにして、はしいをにれることにめた
0 Comments
3 Likes
1 Collects
2 Mirrors

@leewak3's avatar
leewak
@leewak3
ข้อเสนอสำหรับวันนี้คือลับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยตลอด คำใบ้คือคุณต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร พี และลงในบันทึก ข้อมูล โปรดรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ควรให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับการแชร์ข้อมูลของคุณ จงรักษาความเป็นส่วนตัวให้ดีที่สุ
0 Comments
1 Likes
1 Collects
0 Mirrors