@rockybalboavn's avatar
Web3 trending ◱ ◱
@rockybalboavn

Các chỉ số xấu đi, là tín hiệu tốt cho anh em crypto và chứng nhé, vàng tiếp tục to the moon chứ ko có bất ngờ gì.

attachment
0 Comments
1 Likes
0 Collects
0 Mirrors